Wat is een luistercirkel?

De luistercirkel na de beoefening van zen meditatie geeft verdieping aan de meditatie ervaring.

Wanneer je spreekt, spreek je vanuit je hart. Wanneer je luistert, luister je vanuit je hart. Zowel spreken als luisteren vraagt om zorgvuldigheid. Het is een oefening om vanuit kwetsbaarheid aanwezig te zijn en het oordelen los te laten.

Om in vertrouwen te kunnen spreken, gelden voor de luistercirkel de volgende afspraken:

 • Na de tweede keer loopmeditatie gaan we weer zitten voor de luistercirkel.
 • We zitten in stilte in de cirkel.
 • Degene die als eerste voelt dat hij of zij wil spreken brengt de handen voor de borst tegen elkaar in klaphouding (gasho) en maakt zittend een lichte buiging. Nu weet een ieder dat je wilt spreken.
 • Als je klaar bent met spreken breng je weer de handen voor de borst tegen elkaar in klaphouding en maak je zittend een lichte buiging. Nu weet een ieder dat jouw spreken afgerond is.
 • Na de eerste spreker, gaan we met de klok mee de kring rond.
 • Na iedere spreker is er eerst weer stilte. Dan brengt degene die naast de voorgaande spreker zit de handen bij elkaar, buigt en spreekt.
 • Je spreekt oprecht, vanuit je hart.
 • Wanneer je niet wilt spreken of wanneer je het moeilijk vindt, kun je dit zeggen. En misschien is dat wel het enige dat je zegt.
 • Ieder vertelt zijn of haar persoonlijke verhaal, vanuit spontaniteit, zonder voorbereiding.
 • Hiermee beweeg je in de richting van kwetsbaarheid in plaats van ervandaan.
 • Wees je bewust van het verstrijken van de tijd en spreek spaarzaam.
 • Spreek niemand toe en geef geen commentaar of advies op wat eerder in de cirkel is gezegd.
 • Wat is uitgesproken, is diep vertrouwelijk en blijft binnen de cirkel.
 • Kom later niet op het besprokene terug en spreek er nadien met niemand over (ook niet met een andere deelnemer).
 • We blijven geconcentreerd en aanwezig
 • We onderbreken en reageren niet.
 • We zijn ons bewust van onze innerlijke reacties en houden deze ‘in pauze stand’.
 • Na de laatste spreker laat de tijdsbewaker het geluidsignaal horen en maken we drie buigingen.
 • De meditatie is afgerond.
 • Je bent van harte welkom nog even te blijven en met de anderen koffie of thee te drinken.
© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob | Techniek - AMIV