Privacy

Beheerder persoonsgegevens
Namasté Yoga, gevestigd Oude Haagweg 279 A, 2551 EP Den Haag, inschrijvingsnummer 55340768 Kamer van Koophandel is de beheerder van door jou verstrekte persoonsgegevens. Eigenaar van Namasté Yoga is Jeanette van Ree.

Doeleinden Namasté Yoga
Het doel van Namasté Yoga is het aanbieden, verzorgen en initiëren van yoga- en meditatielessen en alle overige activiteiten die in het verlengde hiervan liggen en dit doel ondersteunen.

Inleiding
Namasté yoga gaat veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens om. Namasté Yoga verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Bij Namasté Yoga worden persoonsgegevens verwerkt van particulieren, van zelfstandig ondernemers of van contactpersonen handelend voor derden.

Deze Privacy Verklaring maakt inzichtelijk van welke persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt, hoe met deze persoonsgegevens binnen Namasté Yoga wordt omgegaan en met welk doel van deze persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt. Daarnaast wordt aangegeven wat jouw rechten zijn met betrekking tot het verwerken van deze persoonsgegevens.

Toepasselijkheid
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen uit:

 • Bezoek aan lessen en activiteiten welke bij Namasté Yoga plaatsvinden,
 • Inschrijflijsten, intekenlijsten en inschrijfformulieren van Namasté yoga,
 • Mondeling verstrekte persoonsgegevens,
 • Bezoek aan de website: www.denhaagyoga.com,
 • Contactaanvragen via de website: www.denhaagyoga.com,
 • Contactaanvragen via de e-mail: info@denhaagyoga.com,
 • Het abonneren op de nieuwsbrief via schriftelijke (handmatige) inschrijving via een intekenlijst, inschrijflijst, inschrijfformulier of door aanmelding via de e-mail.

Verwerking persoonsgegevens 
De persoonsgegevens welke Namasté Yoga gebruikt zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, dag en tijdstip van deelname en betaal gegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden: dienstverlening, klantbeheer, financiële administratie, afhandeling klachten, facturatie, sollicitatie, stage, marketing, marktonderzoek en website analytics,
 • Het op de hoogte houden van betrokkenen over de dienstverlening en activiteiten van Namasté Yoga,
 • Communicatie tussen de eigenaar en docenten teneinde de deelnemers aan de activiteiten van Namasté Yoga zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Partijen met toegang tot inzage persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn bij Namasté Yoga inzichtelijk voor die partijen die direct met het doel van de onderneming en de betrokken personen te maken hebben. Partijen zijn:

 • De eigenaar van Namasté Yoga,
 • De administrateur/boekhouder/verwerker van gegevens bij Namasté Yoga,
 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst met Namasté Yoga, waaronder docenten die op basis van een overeenkomst tot opdracht lesgeven of docenten die mondeling door Namasté Yoga zijn benaderd om lessen te vervangen.
 • Persoonsgegevens worden enkel met het oog op de door Namasté Yoga omschreven doeleinden binnen deze partijen uitgewisseld.

Rechten
De persoonsgegevens die binnen Namasté Yoga worden gebruikt zijn en blijven te allen tijde eigendom van de persoon zelf. Je hebt het recht de eigen persoonsgegevens die wij gebruiken in te zien, aan te passen, te beperken, te verwijderen, bezwaar te maken of over te dragen aan iemand anders.  De rechten met betrekking tot de persoonsgegevens opgenomen in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn:

 • Recht op inzage
  Je kunt te allen tijde een overzicht van jouw gegevens bij Namasté Yoga opvragen. Ook heb je recht op informatie over waar we deze gegevens voor gebruiken, hoe lang we ze bewaren, en wat je kunt doen als jouw gegevens niet kloppen. Een verzoek tot inzage kan worden geplaatst door een e-mail te sturen aan info@denhaagyoga.com.*
 • Rectificatie persoonsgegevens
  Indien de persoonsgegevens welke Namasté Yoga gebruikt onvolledig zijn of onjuist kunnen deze gegevens worden aangepast door een e-mail te sturen aan info@denhaagyoga.com met het verzoek tot aanpassing persoonsgegevens.*
 • Beperking persoonsgegevens
  Je kunt ten allen tijden een verzoek indienen tot beperking van persoonsgegevens door een e-mail te sturen aan info@denhaagyoga.com.*
 • Verwijderen persoonsgegevens
  Je kunt te allen tijde een verzoek indienen tot het verwijderen van persoonsgegevens door een e-mail te sturen aan info@denhaagyoga.com. Indien deze gegevens niet onder de wettelijke bewaartermijn vallen zal Namasté Yoga dit verzoek inwilligen.*
 • Recht van bezwaar
  Op grond van persoonlijke omstandigheden kan bezwaar worden aangetekend tegen (verdere) verwerking van de eigen persoonsgegevens. Indien je bezwaar wilt maken kan je een e-mail sturen aan info@denhaagyoga.com. Je bezwaar wordt dan in behandeling genomen.
 • Gegevensoverdracht
  Namasté Yoga draagt geen gegevens over aan partijen buiten de door Namasté Yoga beschreven partijen om. Indien je je gegevens overgedragen wilt hebben naar een derde partij kun je dit zelf doen of een verzoek tot overdracht indienen door een e-mail te sturen aan info@denhaagyoga.com met het verzoek tot overdracht persoonsgegevens.*
 • Toestemming intrekken
  Je kunt ten allen tijde de toestemming tot het gebruik maken van persoonsgegevens intrekken. Dit heeft voor de in het verleden gebruik gemaakte persoonsgegevens geen gevolgen. Het betekent dat Namasté Yoga vanaf de datum van in behandeling neming jouw gegevens niet meer zal gebruiken. Voor het intrekken van toestemming kun je een e-mail sturen aan info@denhaagyoga.com.*

* Om zeker te weten of wij de gegevens van de juiste persoon behandelen dient een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee te worden gestuurd. Het BSN nummer en pasfoto moeten worden afgeschermd. Indien de persoonsgegevens worden beperkt, verwijderd of overgedragen kan het zijn dat Namasté Yoga bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Cookies 
De website van Namasté Yoga: www.denhaagyoga.com gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Doel cookies
Namasté Yoga gebruikt deze cookies om de website van Namasté Yoga beter te laten functioneren en het web-bezoek te monitoren. Hierdoor kan Namasté Yoga inzichtelijk maken hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht en waar op de website de bezoekers zijn geweest. Met deze gegevens kan de communicatie beter worden afgestemd op de behoefte van de bezoekers van de website. Namasté Yoga kan geen persoonlijke informatie achterhalen door het gebruik van cookies.  Namasté Yoga gebruikt deze data enkel geaggregeerd (bestaand uit samengevoegde gegevens) en kan deze niet herleiden tot een apparaat of individu.

Beveiliging
Namasté Yoga heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de digitale systemen te beveiligen zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot persoonlijke informatie. Alle digitaal opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd door wachtwoorden.

Handmatig ingevulde persoonsgegevens worden bewaard op een veilige plek waar buitenstaanders geen inzage kunnen verkrijgen. Zowel digitale als handmatig ingevulde persoonsgegevens hebben om belastingtechnische redenen een bewaartermijn van 7 jaar.

Wijzigingen
Namasté Yoga behoudt ten allen tijde het recht de Privacy Verklaring te wijzigen.

Vragen
Indien deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Namasté Yoga met jouw gegevens omgaat vragen oproept kun je je vragen neerleggen bij de eigenaar van Namasté Yoga door een mail te sturen naar info@denhaagyoga.com.

© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob | Techniek - AMIV