Osira Genemans

For English see below

De eerste kennismaking met yoga had Osira toen zij begin 20 was. Vanwege gezondheidsklachten (astma) is zij yoga gaan beoefenen met positieve resultaten. Vanaf dat moment is zij zich meer gaan verdiepen in de yoga en lessen gaan volgen. De afgelopen 30 jaar is het volgen van wekelijkse lessen een constante in haar leven geweest, zowel in Nederland als in Washington DC (USA) waar Osira een aantal jaren heeft gewoond.

Zoals velen die zich met yoga bezig houden, was het vinden van een eigen beoefening naast de wekelijkse lessen een weg op zich. Door de jaren heen is yoga een ankerpunt geworden in haar leven. Het bracht rust, balans en veerkracht in moeilijke tijden.

In 2022 is Osira begonnen met de 200 uurs Hatha opleiding bij de Yoga Academie Nederland. Haar doel was en is nog steeds om meer verdieping te vinden in de yoga. Daarnaast ontdekte Osira dat zij graag haar ervaringen met de yoga wil delen en mensen wil laten ervaren wat yoga kan brengen. Sinds het behalen van haar diploma in juni 2023 geeft Osira les als invaller in de studio. Ondertussen volgt zij de 300 uurs vervolgopleiding bij de Yoga Academie Nederland.

Vanaf september 2024 gaat Osira de Engelstalige Hatha lessen verzorgen. De lessen zijn gericht op enerzijds inspanning en kracht en anderzijds op ontspanning en loslaten. Je wordt uitgenodigd om met jouw aandacht naar binnen te keren en te ervaren wat de yoga met jou doet.

Osira werkt in het dagelijks leven als ambtenaar bij de Rijksoverheid.

Osira’s  first introduction with yoga was when she was 20. Because of some health issues (asthma) she started practicing yoga with positive results. From there she started to deepen her knowledge of yoga and started to take lessons. The last 30 years following weekly lessons have become a constant factor in her live, as well in the Netherlands as in Washington DC (USA) where Osira lived for several years.

Finding your own practice has been a path on its own, as many who practice yoga will recognize. Throughout the years yoga has become an anchor in her life, it brought balance and peace of mind, and resiliency in difficult times.

In 2022 Osira started the 200 hours teacher training at Yoga Academie Nederland. Her goal was and still is to deepen her own knowledge and practice of yoga. In addition, Osira discovered that she would like to share her experiences with yoga and let people experience what yoga can bring. Since graduating in June 2023 Osira is a substitute teacher at the studio. In the meantime, she is following the 300-hour follow-up training at the Yoga Academie Nederland.

From September 2024, Osira will teach the English-language Hatha classes. The lessons are focused on effort and strength on the one hand and relaxation and letting go on the other. You are invited to turn your attention inwards and experience what yoga does to you.

In her daily life Osira works as a civil servant for the Dutch Government.

© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob | Techniek - AMIV