EHBO Trainingen

Roxana Rouette geeft bij Namasté Yoga cursussen eerste hulpverlening.  Zij heeft haar opleiding gevolgd bij het Divers Alert Network, het DAN. DAN cursussen zijn ontwikkeld door een team van medisch specialisten en onderwijsdeskundigen. Het zijn gespecialiseerde en uitgebreide eerste hulp cursussen die niet alleen opleiden tot een diploma maar waarbij het verkrijgen van kennis en zelfvertrouwen voorop staat zodat er op een adequate manier hulp kan worden geboden aan de gewonde en kan worden gehandeld in noodsituaties.

Het DAN programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren welke nodig zijn om eerste hulp bij volwassen slachtoffers te verlenen. Het programma bestaat uit de modules BLS: Basic Life Support en First Aid: EHBO.

De module BLS bestaat uit meerdere eerste hulptechnieken (o.a. reanimatie) die het leven in stand houden of misschien terugbrengen. Aan het eind van de cursus kun je een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalsplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn twee van de vier schakels in de overlevingsketen. Deze cursus wordt ook wel gegeven in combinatie met de cursus AED.

De First Aid module is een training die bedoeld is om mensen met een reanimatie-/BLS certificaat op te leiden om eerste hulp aan volwassen slachtoffers met niet levensbedreigende verwondingen te verlenen.  In een ongevalssituatie zijn de eerste hulpvaardigheden de volgende stap na het verlenen van effectieve BLS. In deze module worden onder andere onderstaande onderwerpen behandeld: ademhalingsproblemen, hyperventilatie, astma, hartproblemen, allergische reactie, diabetische noodgevallen (hyperglycemie en hypoglycemie), beroerte, behandelen en verbinden van een wond, een ontwricht of gebroken ledemaat spalken, optillen en verplaatsen met behulp van een passende techniek.

Voor beide modules wordt een certificaat behaald dat wereldwijd geldig is en de laatste richtlijnen van het ERC (European Resuscitation Council) volgt.

Op dit moment worden nieuwe data ingepland.

Bel voor meer informatie met Roxana, telefoon 06 -23 79 82 64 of vul het contactformulier in op de website: www.montroux.nl

© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob