Cursus Yoga en de Bekkenbodem

De bekkenbodem is een deel van het lichaam waar we niet makkelijk over praten en waar eigenlijk nog steeds een taboe op rust. Pas als er klachten ontstaan (vaak tijdens of na de zwangerschap of in de overgang) zijn we genoodzaakt om actie te ondernemen. Klachten in het bekkengebied kunnen uiteenlopen van stressincontinentie bij een te slappe bekkenbodem (ongewild urineverlies bij hoesten, niesen, lachen of tillen) tot een hypertone bekkenbodem (een te krachtig aangespannen bekkenbodem wat pijn veroorzaakt).

Gelukkig is het nooit te laat om met bekkenbodem oefeningen te beginnen en zelf de spierkracht in de bekkenbodem te versterken of juist te ontspannen. Omdat een gezonde bekkenbodem, een goede lichaamshouding en een volledige adembeweging samengaan biedt de yoga een mooie ingang om bewustwording van de bekkenbodem te ontwikkelen en de balans in de bekkenbodem terug te brengen.

De cursus Yoga en de Bekkenbodem leert je bewust te worden van de bekkenbodem en zelf de kwaliteit van de bekkenbodem te verbeteren. Door ontspanningsoefeningen voor het hele lichaam, oefeningen in het aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem en het werken met de kringspierketen in het lichaam versterken én ontspan je de spieren van de bekkenbodem waar dat nodig is.
De oefeningen die worden aangeboden zijn gericht op het vinden van de juiste balans tussen aanspanning en ontspanning en het herstellen van de draagkracht van de bekkenbodem.

De cursus wordt gegeven door Jeanette van Ree, een ervaren en gediplomeerd yogadocent met een specialisatie in het werken met bekkenbodemklachten en de kringspierketens.

De cursus omvat 6 bijeenkomsten. Er is plaats voor maximaal 12 vrouwen. Binnen de cursus wordt gewerkt in een sfeer van openheid waarin persoonlijke vragen en klachten in vertrouwen besproken kunnen worden.

Twijfel je of deze cursus geschikt is voor jou? Bij ernstige en/of onduidelijke klachten is het altijd verstandig een bekkenbodemfysiotherapeut in te schakelen. De cursus en de bekkenbodemfysiotherapie kunnen elkaar ondersteunen in het proces naar herstel.

Docent            Jeanette van Ree
Lesdata          5, 12, 19, 26 maart en 2, 9 april
Lestijd            Donderdagavond van 17.15 – 18.30
Kosten            € 90,00

Ben je geïnteresseerd in deze cursus neem dan contact op met Jeanette van Ree, telefoon 06 – 44 20 70 50 of vul het contactformulier in.

© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob