Artikelen

Heling

Regelmatig stel ik mijzelf de vraag: Wat is yoga? Net zo regelmatig blijft mijn geest zoekende naar het juiste antwoord. De yogabeoefening is breed en kent een verschillende ingangen. Dit maakt het lastig om te pinpointen wat yoga nu precies is.
Wanneer ik op de mat sta, is mijn ingang de asana beoefening welke gedragen wordt door de adem. Als ik op mijn meditatiekussen zit vind ik mijn ingang in de oefening van het loslaten van de indrukken die zintuigen veroorzaken in de geest en het eenpuntig zien te krijgen van mijn aandacht. Lees ik over de yogafilosofie dan dringt een zweem van betekenis door in mijn begrijpend vermogen. Het bewust aanwezig zijn in verbinding met de natuur geeft mij de ervaring onderdeel te zijn van een groter geheel. Al deze ervaringen zijn pogingen om tot inzicht te komen van wat yoga betekent. Lees verder

Mening

Wat me opvalt in Yogaland Nederland is dat er zoveel meningen zijn over wie “goed” is en wie dat niet zou zijn. Wat vooral aan me blijft kleven is als een mede yogadocent beweert: “Ja maar dát is geen yoga” of: “Dit is (wij zijn) de beste opleiding” of “Een yogadocent zou dit toch moeten weten”. Ik hoor een oordeel waar ik geen oordeel had verwacht. Kennelijk leeft in mij de overtuiging dat een yogadocent dit soort opmerkingen niet zou mogen maken juist omdat één van de oefeningen op het yogapad is je oordelen te onderzoeken en daarmee het geven van je mening los te laten. Maar is dit zo?  Lees verder

Schouwen

Mijn eerste begrip van perspectief kwam tot stand in een tekenles. De oefening bestond uit het neerzetten van een punt op papier om daar, vanuit verschillende invalshoeken, lijnen naar toe te trekken. Het punt waar de lijnen naar toe gaan heet het verdwijnpunt of vluchtpunt. Dat leek me een mooi punt. Een punt waar ik naar toe kon vluchten of waarin ik kon verdwijnen.

Toen ik ouder was ontdekte ik de yogabeoefening.  Lees verder

De wortel en het spel

Het was op het strand, ik was net uit de trein gestapt, had muziek in mijn oren en keek in het overweldigende licht van de zon toen ik contact had met iets dat groter was dan mijzelf. Even stond ik buiten de tijd en wist ik precies hoe het zat. Het was een moment van volledige gelukzaligheid, een glimp in de oneindige grootsheid van het bestaan. De verbinding met de onmetelijke openheid waarin alles verschijnt en verdwijnt. In tijd gemeten duurde het een paar seconden maar in het moment zelf bestond geen tijd en leek de ervaring eeuwigdurend.  Lees verder

Intervisie

Alles verandert. Dat wat ik nu waarneem is anders dan hoe ik het gisteren zag of hoe ik denk dat het morgen zal zijn. We leven in een steeds veranderende werkelijkheid die naarmate de ervaring van de waargenomen werkelijkheid zich verdiept, ook nog eens een illusie blijkt te zijn.

In vroegere tijden kon een heuse guru nog wel eens de weg uit deze illusie bieden. Maar; de goeroe heeft mensen opgeleid, die mensen hebben opgeleid, die nu mensen opleiden in hoe yoga ervaren kan worden. Lees verder

Seva

Het wonder van de yogabeoefening bestaat voor mij uit het ervaren van verbinding. Er is de verbinding met het mezelf zijn en alles wat mij mezelf maakt. En er is de ervaring van het onderdeel zijn van het grotere geheel en het los laten van dat alles wat mij mezelf maakt. De yogabeoefening zorgt voor een stromende zijns-ervaring. Mijn beker wordt gevuld, deze stroomt over en er is genoeg voor iedereen die het wil ontvangen. Dat wat geleerd is, kan worden doorgegeven. Lees verder

Realistisch zijn

Wanneer we de cijfers mogen geloven beoefenen op dit moment wereldwijd miljoenen mensen yoga. Geweldig! Zoveel mensen die de weg naar binnen gaan en tot zelfinzicht komen. Waar yoga in de jaren ’70 nog in op zolderkamers werd gegeven is een enorme differentiatie ontstaan in hoe de yoga nu wordt aangeboden. Anno 2021 hebben Lees verder

Erkenning

Of je nu wilt of niet, het leven leert je steeds dezelfde les. Net zo lang tot je het door hebt. Dat kan soms best lang duren en je kunt er af en toe ook goed moedeloos van worden. Onlangs viel bij mij het kwartje. Gelukkig viel het samen met een flinke dosis humor. Ik kon heel hard lachen om de poets die het leven mij had gebakken. Het bord voor mijn kop was verdwenen en eindelijk had ik het door. Er was zeg maar, bewustzijn ontstaan. Lees verder

Mens zijn

We kennen het allemaal. Zeker ik, met mijn opvliegende karakter, betrap mezelf regelmatig in het heetst van de strijd. In de beschutting van mijn eigen huis, waar ik helemaal mezelf kan zijn, dient het zich aan. Mijn gedrag komt voort uit de relatie tussen hoe ik in mijn vel zit en wat de buitenwereld van mij verlangt. Dit verschilt per dag. Het verschijnt het meest explosief wanneer in mij een oud patroon wordt aangeraakt van me onvrij voelen in het maken van mijn eigen keuzes. Het afgelopen jaar was dan ook een heuse uitdaging. Jee, wat voel ik me met Lees verder

Zinvinding

Mijn dochter kreeg in het kader van haar opleiding een prachtige opdracht. Zij mocht onderzoeken wat het verschil is tussen zingeving en zinvinding. We hadden een mooi gesprek hierover en ik was ontroerd door de inzichten die zij voor zichzelf had opgedaan. Het zette ook mij aan het denken.

Al zolang ik mij kan herinneren vraag ik me af wat de zin van het leven is. Het heeft me naar tijden en plaatsen gebracht waar het niet makkelijk toeven was. En, het heeft me naar wat me uiteindelijk het meest zinvol leek geleid, de studie van yoga. Voor mij is yoga het onderzoek dat alle lagen van het bestaan doorgrondt en Lees verder

Kwaliteit

De meest inspirerende vraag die mij de afgelopen jaren is gesteld, kwam van een mede docent die mijn les zou vervangen. Zij vroeg mij vanuit welke visie ik les geef. Het nadenken en schrijven hierover heeft mij geholpen erachter te komen wat voor mij belangrijk is in het lesgeven en welke kwaliteit ik te bieden heb.

Tegelijkertijd dacht ik na over wat kwaliteit betekent voor de mensen die bij mij op yogales komen. Lees verder

Vrij zijn

Ik kwam tot weinig. Of in ieder geval kwam ik tot minder dan ik dacht dat ik zou komen toen ik nog druk was met lesgeven en meer vrije tijd mij een zegen leek omdat ik nog zoveel te doen had. Maar in plaats van dat te doen wat me heerlijk leek om te doen, kwam ik mezelf steeds vaker tegen in een lamlendige boosheid die ik kende van eerder in mijn leven.  Lees verder

In de tussentijd

Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord Yuj dat verbinding betekent. Hiermee wordt bedoeld de verbinding tussen lichaam en geest. Door yoga te beoefenen brengen we balans in alle lagen van ons menselijke zijn.

Yoga is in de westerse wereld vooral bekend geworden als een serie lichaamsoefeningen maar yoga is veel meer dan dat. Een gelaagde yogabeoefening is een bewustwordingsweg van de mens op weg naar heelheid. Lees verder

Parels van wijsheid

Lukt het jou om het leraarschap in de lesruimte achter te laten? Rond te struinen op social media zonder oordeel? Kwaliteit te zien in het aanbod van anderen?

Met in het achterhoofd de mantra zonder oordeel te zijn, betrap ik mijzelf er steeds op dat mijn kritische mind me behoorlijk in de weg zit. Lees verder

Pijn en het onderbewustzijn

Pijn kennen we allemaal. Welk kind heeft nog nooit een knie geschaafd of een pijnlijke keel gehad? Pijn is een reactie van het lichaam dat er iets aan de hand is. Pijn kan uiterst zinvol zijn. Wanneer de pijn waarschuwt voor gevaar en eventuele verdere beschadiging is pijn een nuttige impuls om met de handelingen te stoppen. Pijn laat je weten dat er weefselschade is in het lichaam en dat er herstel nodig is. Lees verder

Beginnersmind

Opeens was het er, die zin. Ik luisterde ernaar met een glimlach en ging weer verder. Zoals na elke gedachte die voorbij komt, ging ik verder zonder aandacht te schenken aan wat zich zojuist had gepresenteerd. Er kwamen nieuwe gedachten en het leven ging voort. Maar wat met vele, vele gedachten niet gebeurt, gebeurde wel met deze gedachte.  Lees verder

Hoe zuiver is mijn waarneming?

Waar ik in eerste instantie nog dacht dat ik als yogadocent enkel bezig was met het delen van mijn ervaringen kwam ik er gaandeweg achter dat de meeste mensen yogales volgen om iets van mij te leren. De mensen die zich aanmelden voor mijn lessen zoeken ontspanning of willen dat hun lichaam soepeler wordt waardoor ze op een aangename manier door het leven kunnen gaan. Gelukkig ben ik in het geven van yogalessen opgeleid Lees verder

Hatha yoga en asana beoefening

Hoe we yoga kunnen beoefenen is in een aantal oude geschriften vastgelegd. In deze geschriften worden aanwijzingen gegeven over wat je kan doen in je leven om een beter mens te worden en één te worden met het grotere geheel. Wat betreft asanas (lichaamshoudingen) zijn daar slechts een paar aanwijzingen gegeven. Lees verder

Yoga en spiritualiteit

In het beoefenen van yoga maak je contact met jezelf en neem je waar wat je ervaart in je lichaam, denken en emoties. Je ervaart hoe je adem beweegt en verbind je met jezelf en het grotere geheel. Dit grotere geheel kan spiritualiteit genoemd worden. Die eerste vier gebieden zijn niet zo heel moeilijk Lees verder

© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob | Techniek - AMIV